ประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566